Çevre Güvenliği

 

ÇEVRE TAAHHÜDÜMÜZ

Samsun Makina Sanayi A.Ş. firması olarak;

"ÇEVRESEL SORUMLULUK KÜLTÜRÜMÜZ" çerçevesinde, üretim tesislerimizde, tedarik zincirinden başlayarak tüm üretim süreçlerinde ve ürünlerimizin ömür boyu kullanımı aşamasında, kirlenmenin önlenmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyi ve sürekli iyileştirme yapmayı, çevre standartlarına, yasal mevzuatlara ve idari düzenlemelere uygun faaliyetler gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

Günlük çalışmalarımız süresince,

  • Daha fazla yakıt tasarruflu makinaların kullanımı,
  • Enerji verimliliği,
  • Atık azaltma ve
  • Kaynak koruma gibi

firmamıza FARK KATACAK alanlara odaklanmaktayız...

Şirketimizin geleceğini planlanken ÇEVRE ODAKLI düşünce çerçevesinde ilkelerimiz:

  • Çevrenin korunması ve yenilenmesi,
  • Ürün yaşam döngüsünün her aşamasında atık ve kirleticileri azaltma, kaynakların korunması ve malzemelerin geri dönüştürülmesi,
  • Çevrenin korunmasına yönelik olarak çalışan ve diğer paydaşlarımızın sürekli bilinçlendirilmesi ve katılımlarının sağlaması,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve gelişmeler doğrultusunda yenilikler yaparak kirletici emisyonların azaltılması,
  • İlgili devlet kurumlarının destekleri ile birlikte çevre kanunu ve yönetmeliklerinin uygulanması,
  • Sürekli gelişme hedefi doğrultusunda faaliyet ve ürünlerimizin etkilerinin devamlı değerlendirilmesidir.

Tesislerimizde kullandığımız yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, temiz hava, küresel ısınmayı bertaraf etme ve yurt dışından fosil yakıtlara olan ülkenin bağımlılığını ortadan kaldırmaya yardımcı olma esaslarıyla da taahhüdümüzü yerine getirmekteyiz.